Februar 2014 ble kraftmarkedene i Nordvest-Europa koblet sammen i en felles prisberegning som involverte 13 TSOer og 4 børser. I mai 2014 ble markedskoblingen utvidet til Spania og Portugal og nå inkluderes Italia. Med denne siste utvidelsen vil årlig kraftforbruk på mer enn 2800 TWh i 19 land være inkludert i en felles auksjon.


- Priskoblingen har fungert godt og nå tar vi nok et viktig skritt mot et felles europeisk kraftmarked. Dette gir bedre forsyningssikkerhet, lavere kraftpriser, lavere CO2 utslipp, bedre utnyttelse av kraftproduksjon og nettinvesteringer. Nytteverdiene for Europa er betydelige og målet er å koble resten av Europa i løpet av 2015, sier europadirektør i Statnett, Bente Hagem.