Uttalelse fra Statnetts styreleder Kolbjørn Almlid: 

 

Statnetts konsesjon legger til grunn at det må realiseres en tilstrekkelig mengde vindkraftproduksjon på Fosen og i Snillfjord for at det skal være samfunnsmessig rasjonelt å bygge ledningen.

 

I Statnetts avtaler med vindkraftaktørene har det vært lagt til grunn at det må realiseres minst 1000 MW vind for å gjøre kraftledningen samfunnsøkonomisk lønnsom, med 400 MW i Snillfjord og 600 MW på Fosen.

 

Såfremt vindkraftaktørene ikke fatter investeringsbeslutninger på 1000 MW samlet på Fosen og i snillfjordområdet i løpet av juni 2015, beslutter styret å avslutte prosjektene Namsos-Storheia-Trollheim-Viklandet og samtidig avvikle fremforhandlede og løpende leverandørkontrakter.

 

Statnett ønsker imidlertid å legge til rette for fortsatt mulig vindkraftutbygging i Midt-Norge, og vil derfor søke utsatt frist for konsesjonen for Fosen- og Snillfjord-ledningene til 2021. En eventuell senere gjenopptakelse av prosjektene vil måtte fattes i eget vedtak basert på nye prosjektrammer. Vilkårene om at det må komme minst 1000 MW vindkraft fordelt nord og sør for Trondheimsfjorden, gjelder fortsatt.

 

Stortinget behandler denne uken en utsettelse av fristen for elsertifikater fra 2020 til 2021. Ved å søke om utsettelse av vår konsesjon, gjør vi det mulig å utnytte dette. Med en ny frist har nåværende og eventuelt nye vindkraftaktører mer tid på seg til å finne en løsning som gjør det mulig å realisere vindkraft i Midt-Norge.

 

For henvendelser, ta kontakt med kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson på tlf. 971 71 310