Både forbruk og produksjon av energi varierer mer enn før og er mer uforutsigbar, blant annet fordi vi har tettere samhandling med landene rundt oss.

 

– Siden det ikke finnes standardiserte IKT-verktøy som kan håndtere dette, har vi utviklet et eget markeds- og IT-system som er i stand til å balansere det nordiske kraftsystemet, sier IKT-direktør Peer Olav Østli i Statnett.

 

Svenska Kraftnät har kjøpt seg inn i systemet, som har fått navnet LARM. Svenskene skal videreutvikle markedsløsningen sammen med Statnett for felles drift av det nordiske kraftsystemet.

 

– Behovet for å bruke IKT-verktøy for å opprettholde kraftbalansen kommer til å øke markant fremover. For oss er det en stor fordel å ta i bruk et system vi vet fungerer fordi det allerede er i bruk i Statnett, sier Bo Krantz, avdelingssjef for stab og samordning i Svenska Kraftnät.


Grønt skifte

Strøm i stor skala kan ikke lagres, men må produseres i det øyeblikket den brukes. Derfor er det en komplisert prosess alltid å produsere og levere riktig mengde strøm i forhold til forbruket.

 

– LARM er en del av løsningen for å få til et grønt skifte i kraftforsyningen i Norge og andre land. Systemet tar høyde for at kraftproduksjonen blir mer uforutsigbar med mer ren energi som må utnyttes når sola skinner eller vinden blåser, sier Peer Olav Østli.

 

I Europa pågår en storstilt investering i fornybar energi. Bare i Tyskland er det på få år bygd 40 000 vindmøller og 1,4 millioner solanlegg.

Norge er spesielt fordi vi har såpass mye og spredt vannkraft, som kan skrus av og på etter behov. Om noen år vil Norge kobles til Tyskland og England gjennom nye strømkabler.

 

– Norge er ikke en isolert øy, men en viktig brikke i et nordisk kraftsystem som også utveksler strøm med andre europeiske land. Hendelser i disse landene påvirker oss direkte, selv om systemene fortsatt styres hver for seg, sier Østli.

 

Mer effektivt

Statnetts landssentral, som er bindeleddet mellom kraftmarkedet og kraftsystemet, tok i bruk første versjon av LARM i 2011.

 

– LARM mottar bud fra kraftprodusenter og større forbrukere som kan benyttes for å balansere kraftsystemet. Noen bud blir automatisk aktivert. Andre bud må aktiveres manuelt av operatørene på landssentralen, ved at vi kontakter produsentene eller forbrukerne, sier ingeniør Tor Kristoffersen på landssentralen.

 

Dette er en komplisert prosess som sørger for at det til enhver tid er strøm i stikkontakten. LARM gjør jobben mer effektiv.

 

– Det er ingen naturlov som hindrer overbelastning i nettet, derfor må uforutsette hendelser, flaskehalser i strømnettet og vekslende kraftproduksjon håndteres fortløpende, sier Kristoffersen.

 

Samarbeider

– At Svenska Kraftnät betaler en andel av Statnetts investering i LARM, vil spare norske strømkunder for mer enn 100 millioner kroner. Det er muligheter for vesentlig større besparelser når de to selskapene skal dele kostnaden for videreutvikling og forvaltning av systemet, sier Peer Olav Østli.

 

Samarbeidet betyr ikke bare delte kostnader. Svenska Kraftnät og Statnett skal opprette et felles IT-selskap der også andre nordiske land kan inviteres inn.

 

– Et tettere samarbeid mellom de to landene i Norden som har størst reguleringsmulighet i strømproduksjonen, gir store fordeler teknisk og økonomisk. I tillegg er samarbeidet strategisk viktig og vil gagne hele Norden, sier Bo Krantz i Svenska Kraftnät.

 

Kontaktperson: