Vi arbeider for å få strømmen tilbake i disse områdene i løpet av kvelden. I mellomtiden må vi må koble ut strømmen i mindre områder for korte perioder av gangen. I løpet av kvelden kan deler av forbruket sør for Tromsø, og områder i Lofoten, Vesterålen og Ofoten måtte kobles ut for kortere tidsperioder.

 

Statnett beklager de ulemper dette medfører. 

 

Statnett har lokalisert feil på linjen mellom Sildvik-Kvandal og feil på Ofoten stasjon. Dårlig vær i området gjør at våre mannskaper som jobber med gjenoppretting også må ha fokus på egen sikkerhet. Vi ber om forståelse for dette.