De regionale europeiske nettutviklingsplaner utgis hvert andre år av den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E) hvor Statnett er norsk representant. Formålet med planene er å få til en samordnet planlegging av det europeiske kraftsystemet for å ivareta forsyningssikkerheten og tilrettelegge for å nå klimamålene. Europa er delt i seks planregioner. Norge inngår i to; Østersjøregionen og Nordsjøregionen.

 

Arbeidet med de regionale planer er første steg på veien mot den europeiske planen som skal publiseres i 2016.

 

  • I de regionale planer undersøkes regionalt nettutviklingsbehov frem mot og utover 2030 i det mest ambisiøse klimapolitiske scenarioet. Hensikten med de regionale planer er på en transparent måte å legge frem argumentasjon for eventuelle nye prosjekter av europeisk viktighet, såkalte prosjektkandidater.

 

  • I den europeiske planen skal prosjekter av europeisk viktighet evalueres i ulike scenarioer med hensyn på deres lønnsomhet, hvordan de bidrar til forsyningssikkerhet og i hvor stor grad de bidrar til å nå klimapolitiske målsettinger. I analysen skal både nye prosjektkandidater fra de regionale planer og prosjekter fra Europeisk Plan 2014 evalueres.

 

- En av de viktigste driverne for fremtidig nettutvikling i Europa er at fornybar kraftproduksjon uten særlig fleksibilitet erstatter fleksibel termisk kraftproduksjon. Dette medfører økt behov for reguleringsevne. Utvidelse av overføringskapasiteten til Norden vil gi systemene på kontinentet tilgang til vannkraftsystemets iboende fleksibilitet, sier Statnetts prosjektleder Arne Pettersen.

 

- Analysene viser at de viktigste driverne for den nordiske systemutviklingen er en økning av kapasiteten mellom det nordiske synkronområdet og omkringliggende systemer, tilrettelegging for vindkraft, utfasing av kjernekraft samt videre integrasjon av det baltiske markedet.

 

De regionale europeiske nettutviklingsplaner vil være på offentlig høring frem til 10.september. Høringsversjonen av de regionale europeiske nettutviklingsplaner er publisert på ENTSO-E's hjemmeside.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kristian Pladsen
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: +47 975 86 688

Epost: kristian.pladsen@statnett.no