Ordningen som foreslås legger opp til at de som planlegger ny kraftproduksjon kan søke om å reservere kapasitet i nettet til sine planer etter at det er gitt endelig konsesjon for anleggene, og at det så gis en tidsfrist for å dokumentere byggestart eller inngått avtale med tredjepart i etterkant. Statnett lanserer ulike tidsfrister i høringsforslaget og ber om uttalelser på dette.

 

-Vi ønsker en ordning som gir forutsigbarhet for investorer og hindrer at prosjekter som blir lagt vekk blokkerer for nye prosjekter, sier seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett.

 

Ordningen vil være aktuell i områder der det ikke er tidsmessig mulig å bygge ny ledningskapasitet, og der det ikke er hensiktsmessig å håndtere kapasitetsbegrensninger ved bruk av elspotområder.

 

-Slik situasjonen er nå vil den nye tildelingsordningen bli innført mellom Feda og Stokkeland på Sør-Vestlandet, øst av Fardal stasjon i Indre Sogn og øst for Lakselv i Øst-Finnmark, sier Grønstvedt.

 

Ordningen vil omfatte all ny produksjon innenfor et angitt område, også den som vil tilknyttes regionalnett eller distribusjonsnett. Statnett foreslår at ordningen baseres på prinsippet om at produsenten skal forholde seg til sin lokale netteier for avklaring av spørsmål om nettkapasitet.

 

Forslag til ordning sendes nå på høring, og Statnett ber om skriftlige høringsuttalelser innen utgangen av mai. Ordningen er planlagt iverksatt før sommeren.

 

Høringen er avsluttet, og høringsdokumentet er ikke lenger tilgjengelig.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Seksjonsleder Anders Grønstvedt

Tlf. 23 90 39 35

 

eller

Kommunikasjonssjef Irene Meldal

Tlf. 957 01 453