Stegvis implementering sikrer en god overgang fra dagens tre nasjonale systemer til en felles balanseavregning. Idriftsettelse av den nye modellen var opprinnelig planlagt å gjennomføres i november 2015 i Finland, etterfulgt av Norge og Sverige i februar 2016.

 

-Vi har vurdert status for prosjektet og dets interessenter og kommet til at det er nødvendig å utsette lanseringen. Den nye tidsplanen vil sikre at kvaliteten i balanseavregningen er god nok og at markedet er forberedt før vi idriftsetter de nye ordningene i hvert enkelt land, sier Minnakaisa Ahonen, som leder prosjektet for nordisk balanseavregning på vegne av kraftsystemoperatørene i de tre landene.

 

Det vil bli avholdt informasjonsdager i april i alle tre landene for å formidle den detaljerte gjennomføringsplanen til aktører og interessenter.

 

De finske, norske og svenske kraftsystemoperatørene Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät har utviklet en ny felles harmonisert modell for balanseavregning og stiftet fellesselskapet eSett Oy til å drifte den nye modellen.

 

For mer informasjon, kontakt seksjonsleder Kristian Bernseter i Statnett på 91 71 16 27