Synne Homble ble valgt som styrets nestleder. Kirsten Indgjerd Værdal ble gjenvalgt som styremedlem, og Einar Strømsvåg ble valgt som nytt styremedlem.

Hjorth erstatter Kolbjørn Almlid, som har vært styreleder i Statnett siden 2011. Almlid har bidratt med bred styre- og ledererfaring, kunnskap om kraftsektoren og politisk erfaring. Gjennom sine år som styreleder har han tilført styret verdifull kompetanse.

Homble er konserndirektør i Cermaq ASA, og har vært medlem av Statnett styre siden 2013.

Værdal er landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og har vært medlem av styret i Statnett SF siden 2009.

Strømsvåg er direktør i konsernrevisjonen i Statoil.

 

Styret i Statnett har nå følgende medlemmer:

  • Per Hjorth (styreleder)
  • Synne Homble (nestleder)
  • Egil Gjesteland
  • Maria Sandsmark
  • Einar Strømsvåg
  • Kirsten Indgjerd Værdal

 

Valgt av og blant de ansatte:

  • Steinar Jøråndstad
  • Pål Erland Opgård
  • Trine Pande-Rolfsen