Svenska kraftnät og Statnett vil gjennomføre en ny fase av Hasle-piloten i perioden 11. mai – 19. juni. Utvekslingen innebærer at en viss overføringskapasitet reserveres i Hasle snittet (NO1-SE3) og mellom elspotområdene internt i Sør-Norge.  

 

Fase 1 i prosjektet ble gjennomført for uke 44 til 51 i 2014 og opptil 40 MW FRR-A kapasitet ble utvekslet per time.  Den viktigste erfaringen med fase 1 var at utveksling av FRR-A kapasitet, med tilhørende reservasjon av overføringskapasitet, kan gjennomføres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Samtidig ga piloten nyttig læring i arbeidet med å utvikle et mer omfattende nordisk marked for FRR-A kapasitet, både av operativ og markedsmessig karakter.

 

Netto samfunnsøkonomisk gevinst var 68 000 euro for de åtte ukene i fase 1 Det har vært en konservativ utforming av regler og metode for bestemmelse av utvekslingsvolum og i underkant av 50 prosent av potensiell gevinst gitt optimal utveksling er realisert i piloten.

 

Anvendt metode og prinsipper i fase 2 vil være tilsvarende som i fase 1. Det vil være nyttig å få flere uker med erfaring, fra en annen del av året enn fase 1.

 

Utveksling av reserver er viktig for å redusere de totale nordiske kostnadene ved kjøp av reserver og legge til rette for at vi får mer FRR-A tilgjengelig i det nordiske systemet. Hvor mye FRR-A som utveksles i piloten bestemmes hver torsdag for neste uke basert på en sammenligning av overføringskapasitet benyttet til henholdsvis FRR-A utveksling og handel i energimarkedet.

 

Verdien av overføringskapasitet benyttet til FRR-A er gitt av FRR-A budene i Norge og Sverige mens verdien i døgnmarkedet er usikker og baserer seg på forventede forskjeller i elspotpriser kommende uke.