Testene som er gjennomført så langt viser at systemene for balanseavregning ikke fungerer så godt som forventet. Det er derfor konkludert med at det ikke er mulig å iverksette de planlagte fullskala testene i det nordiske markedet. Det vil bli utarbeidet en ny fremdriftsplan for å imøtekomme de identifiserte risikoelementene og for å sikre en vellykket utrulling i de involverte landene. Det vil bli informert om disse planene i løpet av september.

 

-Vi har også vurdert hvorvidt de ulike aktørene er klare for en utrulling, og konkludert med at en utsettelse er nødvendig. Mange aktører har uttrykt et behov for mer tid til å forberede seg, sier Minnakaisa Ahonen, som leder det fellesnordiske prosjektet gjennom selskapet eSett OY.

 

Det vil i løpet av høsten 2015 foregå en løpende utveksling og validering av strukturdata mellom eSett og aktørene. Iverksettelsesplanen vil bli oppdatert i tråd med den nye fremdriftsplanen i løpet av september. Den oppdaterte planen vil gjøres tilgjengelig på http://www.esett.com/commissioning.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Minnakaisa Ahonen, project leader NBS and CEO eSett +358 50 542 5427

 

Om nordisk balanseavregning:

De finske, svenske og norske systemansvarlige nettselskapene Fingrid, Svenska kraftnät og Statnett har besluttet å innføre en felles balanseavregning for det nordiske kraftmarkedet. Selskapene har utviklet en felles modell for balanseavregning og etablert det felleseide selskapet eSett OY for å gjennomføre prosjektet og ordningen.