I kraft av sin rolle som styreleder i ENTSO-E, er Statnetts Bente Hagem en av dem som står bak kommunikéet som europeisk kraftbransje har oversendt deltakerne på klimakonferansen i Paris.

Konferansen starter 30. november og vil vare til 11. desember. Innen den tid er det et sterkt ønske fra de ulike organisasjonene som representerer Europas kraftbransje at delegatene er kommet frem til en universell avtale som kan bidra til å begrense den globale oppvarmingen.

 

Nødvendige tiltak

I kommunikéet identifiseres følgende bidrag som nødvendige for å møte klimautfordringen og for å sikre et bærekraftig kraftsystem for dette århundret:

 

  • Økt energieffektivitet
  • Kraftproduksjon i økende grad basert på fornybare ressurser
  • Elektrifisering av transport, oppvarming og kjøling
  • Et effektivt høyspentnett som utvides der det er nødvendig på miljøvennlig vis
  • Smartere nett og smarte målere
  • Ønsker at forbrukere bidrar med fleksibilitet og kraftproduksjon til nettet
  • Utvikle teknologi for effektiv lagring av strøm
  • Et hensiktsmessig grensesnitt mellom nivåene i strømnettet


Ved å få på plass disse punktene kan man sikre de nødvendige offentlige og private investeringene i kraftsektoren som må til for å bekjempe klimaendringer, skriver representantene for kraftbransjen.


Les mer om kommunikéet på ENTSO-Es hjemmesider.


Mer om klimatoppmøtet i Paris.