Feilen oppsto samtidig som 300 kV ledningen fra Feda til Åna-Sira var utkoblet for planlagt vedlikehold. Dermed mistet Stavanger, Sandnes og Ryfylket strømmen. Feilen skjedde kl 09:26 og de fleste skal ha fått strømmen igjen innen et kvarter via underliggende nett.

 

Kraftledningen Feda-Åna-sira ble idriftsatt innen kort tid, og feilretting pågår nå ved Lysebotn transformatorstasjon.

 

Statnett beklager de ulemper dette har medført.

 

Statnett kan nås på pressevakttelefon 23 90 40 00.