Statnett og National Grid har inngått kontrakter med leverandørene Prysmian og Nexans om å levere kablene for den 740 kilometer lange forbindelsen med to leverandører. Likeretterstasjonene i Norge og England vil bli levert av ABB.

 

NSN Link blir den første direkte forbindelsen mellom kraftsystemene i Storbritannia og Norge. Den nye forbindelsen vil styrke forsyningssikkerheten og bidra til fornybarsatsningen på begge sider og vil ha en total kapasitet på 1400 MW.

 

Prosjektet består av en 730 kilometer lang undersjøisk forbindelse med doble kabelsett og vil være verdens lengste av sitt slag. Forbindelsen har også 10 kilometer kabel på land. Forbindelsen vil gå fra Blyth i Northumberland, England til Kvilldal i Rogaland. Totallengden krever kabler på til sammen mer enn 1450 kilometer.

 

Nexans vil levere og installere rundt 500 km kabel i norsk sektor av Nordsjøen, for fjordstrekket inn mot ilandføringspunktet i Suldal kommune samt for landseksjonen frem til likeretterstasjonen i Kvilldal. Dette inkluderer også krysningen av Suldalsvannet. Kablene vil produseres på Nexans fabrikk i Halden og legges med deres eget leggefartøy Skagerak.

 

Prysmian vil levere og installere om lag 950 kilometer kabel. Kablene vil bli produsert på deres fabrikk i Napoli og legges med deres eget leggefartøy Giulio Verne.

 

ABB har fått kontrakten med å bygge likeretteranleggene på både britisk og norsk side. Kontrakten gjelder design, leveranse, installasjon og idriftsettelse, og vil benytte VSC-teknologi.

 

-Vi står foran et omfattende arbeid de neste fem årene for å få på plass det som vil være verdens lengste mellomlandsforbindelse. Våre leverandører får et stort ansvar for å sørge for at vi lykkes. Prosjektet vil innebære store fordeler for både det britiske og norske samfunnet, og forbindelsen vil sørge for økt fornybar elektrisitetsforsyning til Storbritannia og økt forsyningssikkerhet for Norge, sier Alan Foster, direktør for europeisk forretningsutvikling i National Grid.

 

-Prosjektet er en sentral del av neste generasjon europeiske kraftsystem og vi er glade for å ha med oss disse dyktige leverandørene. Nå kan vi gå videre i arbeidet med å få på plass verdens lengste mellomlandsforbindelse, og vi ser frem mot en effektiv og god gjennomføring av prosjektet, med et spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Forbindelsen er forventet å være i drift i 2021.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010