– Sanering av gammelt nett er en viktig del av Statnetts miljøarbeid. Siden vi startet dette arbeidet for 15 år siden har vi revet rundt 60 mil med kraftledninger. I samme periode har vi bygd rundt 110 mil med nytt ledningsnett. Så vi river altså mer enn halvparten så mye som vi bygger, sier avdelingsleder Magne Maurset i Statnett.

 

Nye ledninger og transformatorstasjoner gir en kapasitetsøkning som gjør det mulig å rive gammelt nett mange steder.

 

– Enkelt forklart er kraftlinjene vi bygger nå firefelts motorveier. Da har vi ikke lenger behov for mange av småveiene, som de gamle ledningene kan sammenlignes med, sier Maurset.

 

Det største rivingsprosjektet nå er mellom Sunnmøre og Sogn, hvor Statnett bygger 29 mil med ny kraftledning. Samtidig rives 17 mil med gamle stålmastledninger i området.

 

Økt spenning

I et par tilfeller har Statnett også revet eldre ledninger uten å bygge nye. Et eksempel er omlegging av nettet ved Rjukan. En 35 kilometer lang kraftledning fra andre verdenskrig som passerte like ved Gaustatoppen, kunne rives som følge av oppgradering og endring av kraftflyten.

 

– I stedet for å gå i den gamle ledningen med liten kapasitet, mates kraften som blir produsert i Rjukan nå inn på et nyere og kraftigere nett som passerer området, sier Maurset.

 

Omleggingen medførte at tapene i nettet ble redusert med over 40 millioner kWh, som tilsvarer strømforbruket til 2000-3000 husstander, sier Maurset.

 

– Denne kraften kommer dermed frem til forbrukerne i stedet for å forsvinne som varmetap underveis fordi nettet er overbelastet, sier han.

 

Statnett er i gang med å ruste opp mer enn 1500 kilometer av sentralnettet, slik at spenningen kan øke fra 300 kV til 420 kV på eksisterende kraftledninger.

 

– Ved å oppgradere til høyere spenning, kan mer energi føres gjennom systemet uten at vi trenger å bygge nye ledninger. Men ikke alle eldre ledninger er dimensjonert slik at dette er mulig, sier Maurset.

 

Tilbake til naturen

I tillegg til reduserte energitap, er riving av eldre ledninger viktig for landskapsbildet.

 

– Når det har gått noen år, vil alle spor være borte. Ny vegetasjon vil vokse opp og folk vil ikke merke at det har vært en kraftledning der, sier Maurset.

 

Naturvernforbundet håper Statnett vil gjøre enda mer for å fjerne overflødige ledninger.

 

– Vi er fornøyd med at Statnett river kraftlinjer, for i Norge har vi tatt veldig mye natur til kraftutbygging. Det er bra at vi nå gir noen av disse områdene tilbake til naturen, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

 

Han forventer samtidig at Statnett ser mer på behovet for nye kraftlinjer fremover.

 

– Noen av disse oppgraderingene er helt uproblematiske. Men det er viktig at vi ser på muligheten for å redusere behovet for nye ledninger, ved hjelp av energieffektivisering i ulike regioner av landet, sier Haltbrekken