Dette tiltaket iverksettes for å opprettholde en god strømforsyning til Bærum/Smestad-området da vi forventer en økning i strømforbruket som følge av at det er meldt kaldere vær.

 

Nettkunder med fleksibelt forbruk er kunder som har inngått en avtale med sitt nettselskap om at deres forbruk kan kobles ut ved behov. Som kompensasjon betaler disse kundene redusert nettleie. Du kan lese mer om denne ordningen her.