Den europeiske nettutviklingsplanen, TYNDP (Ten Years Network Development Plan), utgis hvert andre år av den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E).

 

- Formålet med planen er å samordne planleggingen av det europeiske kraftsystemet i årene fremover. Planen legger i særlig grad vekt på hvordan en skal ivareta europeisk forsyningssikkerhet samtidig som en tilrettelegger for europeiske og globale klimamål, sier Statnetts prosjektleder Arne Egil Pettersen.

 

50 000 kilometer må fornyes

Den europeiske planen tar for seg prosjekter med en total lengde på hele 50 000 km. I dette ligger både luftledninger og kabler, og ca. 15% er oppgradering av allerede eksisterende linjer. Det samlete investeringsbehovet i Europa er dermed på opptil 150 milliarder Euro frem til 2030. Behovet for et sterkere kraftsystem er identifisert i alle scenariene som er analysert.

 

Norske kabelprosjekter på topp

På oppdrag fra EU-kommisjonen evaluerer planen også 120 prosjekter som er definert som særlig viktige europeiske prosjekter (evaluering av samfunnsøkonomi, reduserte CO2-utslipp, økt fornybarproduksjon, forsyningssikkerhet etc.). Her kommer de planlagte mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Tyskland og mellom Norge og Storbritannia svært godt ut. Både NordLink og NSN ligger på topp for alle scenarier når det gjelder bidrag til reduserte CO2-utslipp fra europeisk kraftproduksjon, og bidrar til årlige utslippsreduksjoner fra europeisk kraftproduksjon i området 1-5 millioner tonn CO2 for de ulike scenariene.

 

Her finner du den europeiske nettutviklingsplanen med regionale vedlegg.