De nordiske systemoperatørene Statnett, Fingrid, Svenska Kraftnät og Energinet.dk er enige om å etablere et såkalt "Coordinated Balancing Area (CoBA)" eller felles balanseringsområde. Innføringen av dette er et ledd i å møte det nye europeiske regelverket om balansering av kraftmarkedet. Balanseområdet vil i første omgang basere seg på bruk av manuelle reserver for gjenoppretting av frekvensen, såkalte mFRR.

 

De nordiske systemoperatørene har allerede samarbeidet om felles balansemarkeder i ti år, og reglene for balansemarkedene har gradvis blitt mer harmoniserte mellom de nordiske landene. Det nye felles balanseringsområdet vil øke markedsintegrasjonen og vil sikre oppdaterte ettersyn, justering og harmonisering av vilkårene for markedsaktørene. Fremtidige balansemarkeder må sikre god deltakelse fra fornybar kraftproduksjon og en markedsutvikling som sikrer utveksling av balansekraft med tilstøtende regioner.

 

Arbeidet med utformingen av det felles nordiske balanseringsområdet starter nå, og endringene vil bli gradvis implentert de neste tre årene, avhengig av de endelige bestemmelsene i det europeiske regelverket.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010