Statnett hadde høynet beredskap som følge av ekstremværet Nina, og siden tidlig lørdag opplevde vi svært mange mindre utfall som følge av kraftig vind Det var spesielt i Rogaland og Hordaland hvor vi fikk merke dette, men også på andre ledninger i regionen har vi hatt utfall.

 

Dette var utfall som raskt kunne kobles inn igjen, og områder hvor utfall kunne avhjelpes av andre ledninger. Sluttbrukere ble ikke berørt av utfallene, men unntak er industriforbruk på Kollsnes, Husnes og Lista.

 

Enkelte ledninger lot seg ikke koble inn igjen og krever befaring. Dette gjelder 300 kV ledningen Lyse - Duge og 420 kV ledningen Brokke – Holen, Disse utfallene medfører ingen konsekvenser for sluttbrukere, men reduserer eksportmuligheten til Danmark.

 

Oppdatert info: Pr mandag ettermiddag, 12.januar,  er ledninger koblet inn igjen og kapasiteten mot Danmark gjennopprettet.

 

Det later til å være ekstremværet Nina som har forårsaket alle feil i sentralnettet.

 

Statnett kan nås på pressevakttelefon 23 90 40 00.