Åpningsarrangementet til Statnett og Energinet.dk vil finne sted henholdsvis i Tresse i Kristiansand og ved Tjele stasjon nær Viborg. Kronprins Haakon vil være til stede i Kristiansand og Kronprins Frederik vil være til stede i Tjele. Den offisielle åpningen vil være felles for begge land og overføres mellom Norge og Danmark via storskjerm.

 

Arrangementet markerer ferdigstillingen av ny sjøkabel mellom Norge og Danmark, Skagerrak 4, og at kraftlinjene mellom Kristiansand og Skien (Østre korridor) og mellom Kassø og Tjele i Danmark står ferdig.

Til sammen utgjør dette ny og oppgradert kraftforbindelse over en strekning på nær 600 km fra sør i Danmark til Grenlandsområdet i Norge. Dette bidrar til bedret forsyningssikkerhet i begge land, og legger til rette for mer kraftutveksling mellom landene og bedre utnyttelse av fornybar energi på begge sider.

 

- Dette er store og viktige prosjekter for fremtidens nordiske kraftsystem og bidrar til mer utveksling av fornybar energi, og vi setter stor pris på at kongehusene i Norge og Danmark ønsker å delta i markeringen av at disse nå settes i drift, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Statnett.

 

- Disse prosjektene gir samlet et betraktelig bidrag til sikker strømforsyning og utbygging av fornybar energi i begge land, og vi ser frem til å markere dette ettertrykkelig med en felles markering med kongelig deltakelse, sier styreleder Niels Fog i Energinet.dk.

 

Fakta om prosjektene

 

Skagerrak 4. Statnett og Energinet.dk har nylig ferdigstilt ny 700 MW sjøkabel mellom Norge og Danmark. Kabelen går mellom Kristiansand transformatorstasjon i Vest-Agder og Tjele transformatorstasjon ved Viborg på Jylland.

 

Østre korridor. Ledningen mellom Kristiansand og Bamble transformatorstasjoner er blitt bygget om til 420 kV. Videre er det bygget 38 km ny kraftledning fra Bamble til Rød transformatorstasjoner. I forbindelse med dette har Statnett bygget nye transformatorstasjoner i Froland, Bamble og Skien kommuner, og utvidet Kristiansand og Rød transformatorstasjon.

 

Kassø-Tjele. Energinet.dk har bygget en ny og sterkere 175 km lang 400 kV forbindelse mellom transformerstasjonene Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg til erstatning for en eldre 400 kV forbindelse. Dessuten har Energinet.dk bygget en ny transformatorstasjon ved Vejen og bygget ut anleggene i Kassø og Tjele.

 

Kontaktpersoner:

Christer Gilje

Kommunikasjonssjef, Statnett

Mobil: +47 95 23 71 28

E-post: christer.gilje@statnett.no

 

Jesper Nørskov Rasmussen

Pressechef, Energinet.dk

Mobil: +45 23 33 85 75

E-post: jnr@energinet.dk