Statnett eier og drifter et sentralnett med 11.000 km med ledning og mer enn 150 stasjoner. Forsyningssikkerheten er generelt sett god, og vi gjennomfører løpende et systematisk, godt planlagt og dokumentert vedlikehold av alle våre komponenter. Det er likevel dessverre aldri mulig å gardere seg 100 prosent mot at feil kan oppstå i en eller flere av mange hundre tusen komponenter som daglig utsettes for de tøffe klimatiske forholdene i Norge.

 

Statnett arbeider hardt for å sikre oss at vi ikke er i en driftssituasjon som gjør at feil på enkeltkomponenter fører til at strømmen blir borte. Derimot skjer det fra tid til annen at det inntreffer flere feil samtidig eller i løpet av et kort tidsrom. Det er vanskelig å alltid klare å ta høyde for slike situasjoner, spesielt når nettet er så presset som det er i Nord-Norge nord for Ofoten.

 

Feilen som oppsto 29. januar i år var nettopp en slik "dobbeltfeil". Det oppsto teknisk svikt i Ofoten og Kvandal transformatorstasjoner tilnærmet samtidig. I tillegg oppsto det en tredje feil, på en av ledningene mellom Narvik og Bjerkvik. Når nettet i tillegg er under ekstra påkjenning på grunn av dårlig vær, vil svakheter i anleggene gi ekstra store konsekvenser.

 

Når en slik uheldig situasjon oppstår, er vårt fokus å gjenopprette strømforsyningen så raskt som mulig. Denne gangen tok det dessverre noe tid for en del av strømbrukerne, da det oppsto problemer med å starte opp igjen enkelte kraftverk nord for Ofoten.

 

Statnett beklager sterkt de ulemper strømbruddet medførte. Vi vi gjennomgå hendelsene, og gjøre vårt ytterste for at ikke lignende skal skje igjen. Samtidig er det et faktum at sentralnettet nord for Ofoten er sårbart, og strømbrudd kan ikke utelukkes.

 

Statnett investerer derfor i disse dager ca. 3.5 mrd. NOK i forsterkning av nettet mellom Ofoten og Balsfjord. Videre venter vi på endelig konsesjon for utbygging av sentralnettet mellom Balsfjord og Skaidi.