Inkludering av tap på kabelen i beregningene som ligger til grunn for utvekslingen vil bedre effektiviteten i kraftutvekslingen og sørge for en enda bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i markedskoblingen mellom landene.

 

NorNed er den fjerde europeiske mellomlandsforbindelsen som inkluderer tap i kapasitetsberegningene.

 

Tapet på NorNed er fastsatt til 3,2%.