Spillet BALANSE gir et innblikk i operasjonene du ikke ser til daglig, og utfordringene som løses for å gi sikker strømforsyningen i Norge. Befolkningen trenger strøm. Til dette trengs ledninger, og det trengs en forsvarlig håndtering av balansen mellom kraftproduksjon og forbruk. Samtidig varierer både forbruk og produksjon siden været endrer seg, byene og industrien vokser, innslaget av fornybar kraft øker og omfanget av nettet øker. Og som ikke det var nok, i bakgrunnen lurer både uventede feil og uvær.

 

Last det ned, og se om du opprettholder en sikker strømforsyning:


For Android
For iOS/Apple