Anders Bostad (35) har en allsidig bakgrunn og har blant annet studert biologi, samfunnsvitenskap, lydteknikk og energifysikk. Utdannelsen er kronet med en master i miljøfysikk og fornybar energi. Bostad ble ansatt som seksjonsleder etter ti måneder av et trainee-forløp i Statnett som strekker seg over 18 måneder, og har gjort en bemerkelsesverdig karriere.


- Anders er en talentfull, ung leder som gjør en utmerket jobb i Statnett. At han utmerker seg i denne kåringen kommer ikke som noen overraskelse. Samtidig har konkurransen vært hard, med svært mange kvalifiserte ledere, blant annet Statnetts Idar Gimmestad. Når Bostad står tilbake som Årets Unge Leder, er det klart jeg er stolt både på hans og Statnett sine vegne, sier hans nærmeste leder Kjerstin Bakke, direktør i avdeling for anleggsforvaltning. 

Bakke uttrykker at Anders Bostad har mange av kvalitetene som skal til for å være en god leder. Han ser menneskene rundt seg; er interessert i dem og er imøtekommende. Han har en behagelig utstråling og ved å være reflektert, pålitelig og på tilbudssiden skaper han tillitsfulle omgivelser, for å nevne noe.

Omfattende lederprogram
- Statnett har høyt fokus på å utvikle gode ledere, fremhever HR-sjef og ansvarlig for lederutvikling i Statnett Roger Keiseraas. Selskapet er i konstant endring, som følge av omfattende investeringer i sentralnettet, men også fordi hele kraftsystemet er i endring. I Statnett sier vi at fremtiden er elektrisk.

- Vårt oppdrag er å sikre tilgangen til strøm i dag og i fremtiden, når både vi og omgivelsene endrer seg. Men det krever også at ledere veiledes til å gå i front og vise vei. I det daglige følges derfor lederne i Statnett opp med basis i selskapets verdier og lederforventninger. I tillegg gjennomføres det omfattende lederutviklingsprogram. Tydelighet, utviklingsorientering og helhetstenkning er viktige stikkord for hva som forventes av en leder i Statnett, presiserer Keiseraas.

Kåringen Årets Unge Ledere har vært gjennomført av Assessit siden 2009. For å delta må kandidatene være 40 år eller yngre, ha sittet i nåværende stilling i et år eller mer, og ha personalansvar for minimum 5 medarbeidere. Kandidatene gjennomgår flere runder med personlighetstester, evnetester, 180 graders vurdering fra leder, medarbeidere og selvrapportering, samt case og simuleringsøvelser.

 

Mer informasjon om Årets Unge Leder 2014


----------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson
Gunnar Romsaas
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 977 33 716