Innbyggere har nå fått strømmen tilbake.
Strømbruddet varte i overkant av en time på lørdag morgen.

Vi beklager ulempen dette medførte for de berørte.

Pressevakt: 23 40 90 00

Saken er oppdatert.