Tariffsatsen for forbruk øker fra 170 kr per kW i 2014 til 200 kr per kW i 2015. Tariffsatsen for innmating av produksjon beholdes uendret på 1 øre per kWh pluss 0,2 øre per kWh i påslag for systemdriftskostnader.

 

Samtidig vedtok også styret i Statnett en ny tariffmodell som legger til rette for differensiering av tariffen for forbruk etter den nettmessige nytten forbrukeren yter til systemet. Denne modellen er utarbeidet etter løpende drøftinger med kundeorganisasjonene. Modellen gjelder forbruk på over 15 MW i mer enn 5000 av årets timer.

 

-Vi skal investere store summer i utviklingen av sentralnettet, sier konserndirektør Bente Haaland. –Da er det viktig at tariffene er basert på riktige samfunnsøkonomiske prinsipper og dermed at finansieringen av investeringene blir deretter. Store forbrukere med stabilt forbruk er viktig for å sikre god forutsigbarhet i planlegging og drift av sentralnettet.

 

Modellen innebærer i korthet at stabilitetsegenskaper ved forbruket gir redusert nettariff i forhold til vedtatt tariffsats for forbruk. Stabilitet i forbruket er verdifullt for nettet, både ved at systemdriftskostnader kan holdes nede og ved at et mer stabilt forbruksmønster gir grunnlag for et lavere investeringsbehov over tid.

 

For produksjon holdes tariffen på samme nivå.

 

Energileddet i tariffen vil fastsettes med basis i områdepris, ikke systempris slik systemet har vært siden tariffstrategien for 2014-2018 ble vedtatt. Denne endringen kommer etter tilbakemeldinger fra produsentene.

 

Her kan du finne mer informasjon om tariffene.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010