Så raskt det ble lyst i dag tidlig satte Statnett i gang med linjebefaring for å finne feilen som forårsaket strømbruddet på store deler av Sunnmøre i går. Først ble det foretatt visuell befaring i terrenget, deretter med helikopter.

 

- Vi har funnet en feil i nettet ved Tresfjorden på kommunegrensa mellom Åndalsnes og Vestnes. En del av en strømmast har løsnet ut av stilling, slik at avstanden mellom denne og linja er så liten at det gir overslag. Kombinert med islast er dette trolig årsaken til strømbruddet i går, sier Kviberg.

 

Utpå formiddagen søndag ble værforholdene så dårlige at Statnett måtte avbryte befaringen av 420 kV ledningen Viklandet-Ørskog, men arbeidet vil tas opp igjen så snart forholdene tillater det.

 

- Straks værforholdene er bedre vil vi kunne utbedre feilen, sier Kviberg.

 

Saken er oppdatert.