Kl. 10.46 i dag oppsto en feil i Lakselv Transformatorstasjon som følge av feil i underliggende nett. Forbrukere i Karasjok og Porsanger mistet dermed strømmen. Feilretting ble igangsatt og innen kl. 12.00 var strømmen tilbake i området.

Det pågår for tiden arbeid ved Lakselv Transformatorstasjon, arbeidene startet i 2013 og ferdigstilles innen utgang av 2014. Utbyggingen har ingen relevans til feilen som oppsto.