Statnett koblet inn sine to transformatorer kl 1501, mens innbyggerne i området fikk strøm tilbake noe senere. Vedlikeholdsarbeid i nettet gjorde at alternativ forsyning ikke var tilgjengelig, noe som påvirket omfanget av feilen.

Kontaktperson
Gunnar Romsaas
Pressevakt
Mobil: 97733716