Statnett erkjente høsten 2013 at antallet fraværsskader og HMS-hendelser knyttet til Statnetts virksomhet var altfor høyt. Som en konsekvens av dette ble det satt mål om en skadefraværsfrekvens på 2 innen 2017 og vedtatt en omfattende tiltakspakke. Statnetts HMS-pris "SIKKER-prisen" er et av tiltakene.

- I en hektisk hverdag har Kruse Smith Entreprenør gjennom systematisk og godt arbeid gjennomført 400 dager uten skader med fravær, få ytre miljøhendelser og en sorteringsgrad på 96 % av avfallet. I tillegg til gode rutiner og systemer, har Kruse Smith Entreprenør en svært god HMS-kultur. Det ser vi ved at andre leverandører blir bedre av å jobbe sammen med årets vinner. Vi ser også at vi i Statnett har fått gode ideer og lærdom fra Kruse Smith Entreprenør AS, sa konsernsjef Auke Lont under utdelingen på Statnetts Høstkonferanse i Nydalen.

 

Kruse Smith Entreprenør har vist stor vilje til å rapportere uønskede hendelser, som er et viktig virkemiddel for å redusere risiko på arbeidsplassen . SIKKER-prisen er delt i to, én for eksterne leverandører og én for ansatte og avdelinger i Statnett som har gjort en særlig stor HMS-innsats lokalt og for Statnetts HMS-arbeid som helhet.


For mange skader

– Vårt viktigste ansvar er at menneskene som jobber for oss skal komme trygt hjem fra jobb hver eneste dag. Samtidig erfarte vi høsten 2013 at antallet skader var for høyt og måtte ned. Det har vi nå tatt konsekvensene av. Kruse Smith Entreprenør AS er med på å sette HMS-arbeidet på rett kurs, utdyper konserndirektør i Statnett Knut Hundhammer.

Siden høsten 2013 har Statnett tatt flere grep. - Et viktig første steg i vårt HMS-arbeid, var å erkjenne og akseptere at antallet skader var for høyt, forklarer Hundhammer. Derfor er HMS nå satt øverst på agendaen i alle aktiviteter og faste møter samtidig som åpenhet rundt avvik og hva vi kan lære av disse er viktig. Vi har fått en stor og samlende dialog om sikkerhet i hele foretaket. I tillegg er arbeidet med å ivareta egne og entreprenørers ansatte sikkerhet systematisert, retningslinjene strammet opp, omfattende opplæring gjennomført og krav om å følge retningslinjene strammet inn. HMS er et sentralt parameter i anbudsprosessen og i oppfølgingen av leverandører ute i prosjektene.

- Jeg er svært glad for at vi nå, et år etter at vi på Høstkonferansen 2013 fokuserte på for svake HMS-tall, kan presentere Kruse Smith Entreprenør AS som en verdig vinner av SIKKER-prisen, og at fraværsskadefrekvensen i Statnett er halvert. Det betyr at tiltakene virker og at innsatsen nytter. Samtidig er det et godt stykke til vi har nådd målet på to fraværsskader per million arbeidstimer. Det maner til fortsatt fokus og hard innsats både i Statnett og hos våre leverandører i årene som kommer, avslutter Hundhammer.