Årsrapporten for 2013 blir publisert i en web-versjon. Den formelle årsrapportdelen er også tilgjengelig i en utskriftsvennlig pdf-versjon. Rapporten gir informasjon om Statnett i året som gikk og retningen fremover, blant annet gjennom intervju med konsernsjef Auke Lont, en magasindel med filmer og intervjuer, foruten de formelle delene.

For å ivareta lesbarheten er det også lagt vekt på søkefunksjon og i å etablere en mest mulig intuitiv navigering.

2013.statnett.no