-Kraftbransjen digitaliseres i større grad og dermed øker også sårbarheten for uønskede hendelser, sier Peer Olav Østli, konserndirektør i Statnett. –Behovet for Informasjonssikkerhet øker, kraftforsyningen må til enhver tid sikres, så etablering av et sterkt fagmiljø på området er noe vi er glad for å kunne bidra til å få realisert, utdyper han.

 

 

Parter utover Statnett er PST, Politidirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Statkraft, Eidsiva, flere politietater, fire høgskoler samt private bedrifter. Alle bidrar med ressurser for å få etablert sterke akademiske faggrupper i europeisk sammenheng. Informasjonssikkerhet er en samfunnets største utfordringer i dag.

Etableringen ble markert med en åpningskonferanse på Gjøvik i dag.

 

 

Om Center for Cyber and Information Security

CCIS skal være et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening på å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. CCIS lokaliseres til helt nye lokaler på Høyskolen i Gjøvik og ledes av Morten Irgens. For mer informasjon om CCIS: www.ccis.no og  www.facebook.com/centerforcis

 

 

Kontaktpersoner i Statnett:

Kommunikasjonssjef Berit Erdal, tlf. 90 10 98 84