Statnett og Varanger Kraftnett inngikk i 2009 et samarbeid om å utvikle kraftlinjene i Øst-Finnmark, og derav også en avtale hvor Statnett overtar deler av kraftlinjene i regionen.

 

Kraftledningen som overtas er strekningen Kirkenes –Bjørnevatn og Bjørnevatn- Skogfoss på totalt ca 50 km. Spenningsnivået er 132 kV og ledningen består av tremaster .

 

Strekningen ble omklassifisert til sentralnett i september 2013 og søknad om å overføre anleggskonsesjoner til Statnett er nå til behandling hos NVE.

 

Overdragelsen omfatter også deler av stasjonene Bjørnevatn, Kirkenes og Skogfoss.

 

I 2009 overtok Statnett sentralnett på strekningen Varangerbotn-Kirkenes fra Varanger Kraftnett AS, med tilhørende stasjonsanlegg. Statnett har siden bygget en ny 132 kV kraftledning på strekningen Varangerbotn-Skogfoss, som ved ferdigstillelse har økt forsyningssikkerheten i området og da spesielt til Kirkenes by.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kommunikasjonssjef Berit Erdal, tlf. 9010 9884