Beslutningen er en del av Statnetts arbeid for å styrke beredskapen og forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette innebærer at regionsentralen på Sunndalsøra blir lagt ned. Ingen ansatte mister jobben. 

 

Statnett har gjennomført en rekke analyser og vurderinger av ulike scenarier for å imøtekomme behovet for god døgnkontinuerlig overvåkning og sikker drift av kraftsystemet. Tidligere analyser har vist at driften av mindre sentraler innebærer en sårbarhet, spesielt knyttet til langvarige beredskapssituasjoner og ved sykdomsutbrudd. 

 

-Dette har vært en krevende prosess, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. –Vi har et svært godt og dedikert team på sentralen på Sunndalsøra og skjønner at dette er en vanskelig situasjon for dem. Samtidig er det vår oppgave å sørge for at vår beredskap er robust nok. Derfor er dette en riktig og viktig beslutning.

 

Samtlige ansatte på regionsentralen på Sunndalsøra får fortsette i Statnett, og vil få tilbud om fortsatt jobb på Sunndalsøra, eller jobber ved sentralene i Oslo eller Alta dersom de ønsker det. Antallet stillinger på Statnetts administrasjonssenter på Sunndalsøra vil ikke bli redusert.

 

Regionsentralene er en del av Statnetts driftskontrollsystem som består av landssentral, tre regionsentraler samt lokalkontroll i Statnetts stasjoner. Statnetts driftskontrollsystem er avgjørende for å kunne ivareta forsyningssikkerheten og utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet. 

 

Kravene til forsyningssikkerhet og håndtering av risiko og sårbarhet er økende i samfunnet. Det er derfor god grunn til at Statnett regelmessig foretar en vurdering av sin driftskontrollstruktur, og om ressursene som stilles til rådighet anvendes på den mest effektive måten. Statnett har derfor foretatt en operativ vurdering av risiko og sårbarhet ved en overgang fra tre til to sentraler. En stor sentral vil være mer robust, kan lettere takle sykdom, samt hendelser som innebærer ekstra innsats og som strekker seg over tid. Det vil selvsagt sørges for tilstrekkelig kunnskap om alle deler av nettet uavhengig av plassering av sentralene.

 

-Vår konklusjon er at vi kommer ut av denne sammenslåingen med en styrket beredskap, sier Rue. 

 

Kontaktperson i Statnett

Kommunikasjonssjef Henrik Glette: 932 33 010