Det nye kabelanlegget er 13 kilometer langt og ligger på ned til 200 meters dyp. Nå er de tre siste av totalt ni kabler på plass, og anlegget er dermed ferdigstilt.


Kabeltraseen starter nord for Tønsberg og kommer opp på den andre siden av Oslofjorden noen kilometer sør for Moss. Anlegget er en del av en høyspentledning som går fra Skien i Telemark til Sarpsborg i Østfold.


– Dette er en svært viktig del av sentralnettet, som sikrer at alle som bor i Sør-Norge har trygg strømforsyning om vinteren, sier prosjektleder Martin Mauritzen i Statnett.


Kabelforbindelsen er også av stor betydning for kraftoverføringen mellom Norge og Sverige. I 2008 ble denne forbindelsen satt under hardt press.


– Vi hadde en feil på kablene som gjorde at vi måtte kjøre redusert kapasitet helt fram til i fjor, sier Mauritzen.
Det var bakgrunnen for at Statnett tok grep og bestemte seg for å bytte ut hele kabelanlegget i ytre Oslofjord.


– Med det nye sjøkabelanlegget reduseres sannsynligheten for slike feil i fremtiden, sier Mauritzen.


Ny rekord

Til tre av de ni kablene er det brukt såkalt plastisolasjonsteknologi, som gjør dem enklere og billigere å vedlikeholde, enn med isolasjonsteknologien som er brukt tidligere.


– Dette blir den lengste og dypeste sjøkabelen i verden med den nye teknologien, som tåler et spenningsnivå på 420 kilovolt, sier Mauritzen i Statnett.


– For å installere så store lengder med plastisolerte kabler på det spenningsnivået som vi nå har gjort, trengs det fabrikkskjøter på kabelen. Ytre Oslofjordprosjektet er først i verden med slike skjøter, utviklet av Nexans i Halden, sier Mauritzen.


I reserve

Det opprinnelige anlegget i ytre Oslofjord sto ferdig i 1981. Fram til 2008 hadde kabelanlegget fungert feilfritt. Nå måtte det byttes ut.


– Konsesjonen fra NVE pålegger oss å fjerne de gamle kablene innen fem år etter at de nye er satt i drift, sier Mauritzen.


Statnett ønsker stabil drift på det nye anlegget før de fjerner det gamle. Derfor blir de gamle kablene liggende noen år som reserve.