Det var ved halv ett-tiden natt til fredag i forrige uke at det oppstod feil på en av kablene på sjøkabelforbindelsen mellom Evje i Østfold og Bastøy i Vestfold. Feilsøking viser at feilstedet ligger om lag 2 km fra Bastøy på rundt 280 meters dyp. Forbindelsen ble koblet inn igjen tidlig lørdag ettermiddag og var i tilnærmet normal drift fra kl. 1340.

Det er ennå for tidlig å si hva som var årsaken til feilen, men Statnett jobber med å finne ut av dette. Siden feilen oppstod i en oljetrykkisolert kabel, har om lag 200 liter lettflytende naturlig mineralolje sivet ut i fjorden. Dette er en naturlig olje som raskt oppløses i vannet.

- Hendelsen ble rapportert til myndighetene så snart det var mulig. Vi har stengt oljetilførselen på kabelen og har undersøkt de aktuelle områdene ved kabelen uten å finne spor etter oljen, sier Hodne. Tidligere undersøkelser viser at større utslipp av tilnærmet lik denne typen mineralolje, ikke har hatt påvisbar negativ betydning for naturmangfoldet i sjøen. Vi har derfor ikke grunn til å tro at denne hendelsen vil få konsekvenser.

Forbindelsen mellom Rød og Hasle er under oppgradering. Seks nye sjøkabler ble installert høsten 2013. De siste tre er planlagt installert første halvår 2014. Feilen i forrige uke oppstod på en av sjøkablene som skal fases ut.