Selskapene som deltar i rundebordskonferansen er 50 Hertz, National Grid, RTE, Statkraft, Statnett, Swissgrid, Tennet og Verbund, og de drøftet mulighetene og utfordringene i det europeiske indre energimarkedet og den tyske omleggingen på energifeltet, Energiewende, med EUs kommissær for energi, Günther Oettinger, og den tyske visekansleren og energiministeren Sigmar Gabriel.

 

I forbindelse med konferansen overleverte selskapene en felles uttalelse til Oettinger og Gabriel, med forslag til tiltak på tre hovedområder: Det indre energimarkedet, et sterkere og bedre sammenkoblet nett, og en ramme for å utvikle smartere teknologi.

 

Rundebordskonferansen anbefaler en bedre utforming av kraftmarkedet, rettferdig konkurranse mellom teknologier og aktører samt en styrket system for europeiske klimakvoter (ETS) og stimulering av regionalisering.

 

Når det gjelder et sterkere kraftnett støtter rundebordskonferansen et mål for sammenkoblingen basert på en god metodikk, en stabil langsiktig ramme samt EU-støtte for å oppnå aksept fra offentligheten.

 

Angående smartere teknologi fremhevet de deltakende selskapene hvor viktig det er med gunstige rammer for lagring og for styring av etterspørselen, en opptrapping av Smart Grid-teknologien og sterkere fokus på energieffektivitet.

 

Roundtable of European Energy Industrialists møtes en gang i året for å bidra til utbyggingen av et sammenkoblet nett som vil være til hjelp for både markeder og forbrukere.


På bildet (f.v.):
Graeme Steele, European Policy and Interconnectors Manager National Grid, Pierre-Alain Graf, CEO Swissgrid, Mel Kroon, CEO TenneT, Boris Schucht, CEO 50Hertz, Günther Oettinger, EU Energy Commissioner, European Commission, Auke Lont, CEO Statnett, Wolfgang Anzengruber, CEO Verbund, Steinar Bysveen, Executive Vice President Statkraft, Olivier Grabette , Member of the Board in charge of Economy, Markets and Innovation RTE