Statnett har fått utført nye meteorologiske analyser for Sima-Samnangerledningen etter at store ismengder ødela såkalte "toppliner" på ledningen sist vinter. Det er Meteorologisk institutt som har gjennomført analysene. Analysene viser nå en viss sannsynlighet for at det legger seg vesentlig mer is og snø på ledningen enn det analysen som Statnett fikk utført i 2008 tilsa. På en kortere delstrekning kan det forekomme fem ganger høyere belastning fra is på topplinene. Topplinene på en kraftledning fører ikke strøm, men er de noe tynnere linene som henger over de strømførende linene og fungerer som "lynavledere". På nye kraftledninger er det også innebygget fiberoptikk for data- og telesamband i slike toppliner. Det bygger seg opp mer is på slike toppliner enn på strømførende liner som er hengt opp to eller tre ved siden av hverandre.

 

-Da toppliner ble skadet etter få ukers drift, målte vi ismengder som var svært mye høyere enn det klimaanalysene fra før byggingen viste. Dermed måtte vi finne ut om dette var en helt ekstrem vinter som neppe ville gjentas, eller om dette var belastninger vi måtte være forberedt på i vår dimensjonering og design, forteller Borgen.  Siden 2008 har det blitt gjennomført en doktorgradsavhandling som har resultert i svært mye bedre og mer presise beregninger enn tidligere. Dette arbeidet er det nå Statnett nyter godt av.

 

–Analysene viser både større klimabelastninger og større lokale variasjoner enn vi tidligere har antatt, og vil fremover også være viktig for den mer detaljerte planleggingen av ledningstraseer, sier Borgen. Meteorologisk Institutt har på bakgrunn av erfaringene fra Sima Samnanger og nye analyser også vurdert på nytt alle analysene de har gjort for Statnett siden 2006. – Selv om vi ikke ser så store utslag andre steder som på den ene delstrekningen på Sima-Samnanger, har vi sett flere ledninger som vi må ta en ekstra runde på. Både for delstrekninger på Ørskog-Sogndal og Ofoten-Balsfjord har vi ut fra dette bedt om mer grundige analyser. Dette er arbeid som pågår, sier Borgen. -I tillegg følger vi nøye med på hvordan klimaendringer kan påvirke slike klimabelastninger på alle våre anlegg.

 

Topplinene som ble skadet på Sima – Samnanger fører altså ikke strøm, men en av dem har innebygget fiberoptikk for data- og telesamband. I løpet av september blir denne fiberoptikken lagt på bakken som en midlertidig løsning på en strekning på fire kilometer i Kvam Herad. Også "toppspir" på tre master blir reparert da.

 

–Samtidig vil vi montere overvåkningsutstyr slik at vi kan følge med på is og snø som legger seg på ledningen på den mest utsatte strekningen, forteller Borgen. –Dette vil gi oss viktig kunnskap om ising for fremtidige løsninger, og vi analyserer nå også nærmere ulikhetene mellom hvordan is legger seg på toppliner og hvordan den legger seg på de strømførende linene som jo har andre egenskaper. Blant annet det at de strømførende linene er såkalte dupleksliner, der to og to henger ved siden av hverandre, gjør at is bygger seg opp på en annen måte rundt disse. Tester gjort på Island viser at det bygger seg opp mindre is på slike dupleksliner enn der isen kan bygge seg gradvis opp rundt en enkelt line. Dette vil vi altså kunne lære mere av gjennom vinteren.

 

Fiberoptikk på bakken er en midlertidig løsning. Statnett vil nå bruke tiden framover til både å skaffe ytterligere kunnskap og gjøre nye beregninger som underlag for en permanent løsning. Hva en slik endelig løsning vil bli, er det alt for tidlig å si noe om nå, understreker Håkon Borgen.

 

 

Last ned Meteorologisk Institutts rapport om værforhold og påvirkning på Sima-Samnanger her