Geir Sando har fungert som leder av Statnett Transport i et drøyt halvår. I den perioden har transportvolumet vært historisk høyt. – Sando har demonstrert et solid lederskap i denne perioden og samtlige transporter har vært gjennomført på en meget tilfredsstillende måte. Vi er derfor svært glad for at han har takket ja til denne viktige oppgaven, sier styreleder i Statnett Transport Knut Hundhammer.

- Vår innsats bidrar til at folk får trygg forsyning av strøm. Det gir er et meningsfylt oppdrag for meg og mine kolleger i Statnett Transport, sier Sando. Han har vært ansatt i Statnett Transport siden 2002. I denne perioden har bedriften vokst fra en årlig omsetning på 40 til 140 millioner kroner.

- Da jeg ble ansatt i Statnett Transport i 2002 var det vanlig å gjennomføre fire til fem transformatortransporter i året. I 2013 gjorde vi 25 transporter, de aller fleste for Statnett SF, kommenterer Sando. I tillegg til økende ordreinngang fra Statnett skyldes veksten også anskaffelse av et nytt roro-skip i 2008 - Elektron. Det innebærer at selskapet i dag eier to slike skip og dermed har økt kapasiteten i tråd med Statnetts behov.

Sando understreker at strategien for Statnett Transport ligger fast.  - Vårt hovedoppdrag er å understøtte Statnetts beredskapsforpliktelser innen tungtransport for å ivareta forsyningssikkerheten. Vårt andre kjerneoppdrag er å bistå Statnetts ulike byggeprosjekter med transport av transformatorer.

I den grad Statnett Transport har ledig kapasitet eller har behov for å trene mannskaper og utstyr, vil selskapet konkurrere om oppdrag på markedsvilkår i det åpne markedet. Oppdragene skal vi utføre på best mulig måte, samtidig som vi ivaretar våre ansatte med fokus på helse, miljø og sikkerhet, avslutter Sando.


Fakta om Statnett Transport

  • Selskapet har markedets letteste utstyr for transport av enheter opptil 350 tonn på offentlig vei, og 500 tonn på lukkede områder
  • Selskapet eier to roro-skip, Elektron og Elektron II.
  • Skipene er bygd for å kunne laste og losse på mer enn 50 spesialtilpassede anløpssteder langs hele norskekysten.
  • For transport på jernbane disponeres en 18 akslet vogn som kan ta en nyttelast på 210 tonn
  • Bedriften har 15 ansatte. I tillegg jobber 32 ansatte på de to båtene Elektron og Elektron II
  • Omsetningen i 2012 var på 138 millioner kroner
  • Hovedkontoret ligger i Drammen


www.statnett-transport.no