Avregningsmekanismene vil basere seg på felles avregningsprinsipper i et rammeverk som vil være noe ulikt det eksisterende rammeverket. En stegvis implementering vil sikre en god og trygg overgang fra de tre parallelle systemene som er på plass i dag.

 

-Vi er glade for at de nødvendige regulatoriske rammeverkene for å få på plass en felles balanseavregning er underveis, og er trygge på at dette vil være på plass i tide til implementeringen av en nordisk balanseavregning, sier Minnakaisa Ahonen, som er prosjektleder for den nordiske balanseavregningen.

 

Prosjektet har nylig lansert en håndbok som skal lette markedsaktørenes forståelse og implementering av den nye avregningsmodellen. I tillegg har systemoperatørene avholdt en informasjonsdag rettet mot kraftbransjen i hvert av de deltagende landene.

 

For mer informasjon, kontakt: seksjonsleder Kristian Bernseter, 917 11 627, kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010

 

Balanseavregning skal sikre økonomisk balanse i kraftmarkedet. Kraftbalansen beregnes for hver ansvarlige aktør basert på deres planer/handel og forbruk/produksjon. Den ansvarlige aktøren bærer det økonomiske ansvaret for sine ubalanser.

 

Formålet med en felles balanseavregning og et felles tjenesteselskap er å minske inngangstersklene i kraftmarkedet, redusere langsiktige kostnader for markedsaktørene og bane veien for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft. Gjennom det felles prosjektet for nordisk balanseavregning har Fingrid, Svenska Kraftnät og Statnett blitt enige om et felles regelverk for balanseavregning og utarbeider ett felles avregningssystem.