Markeringen skjer ved Kvandal transformatorstasjon i Narvik kommune fra kl 12:00.

 

-Nettet i Nord-Norge er svakt, og det er godt å kunne igangsette arbeidet som vil bedre forsyningssikkerheten til landsdelen betydelig, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett. –Ledningen vil også legge til rette for at ny fornybar kraft, som vind- og småkraft, vil få sin transportveg til markedet, tilføyer han.
– Fremtiden er elektrisk og fornybar.

 

Den nye 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord vil bedre forsyningssikkerheten i nordre deler av Nordland samt Troms og Finnmark. Ledningen vil også legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at ny fornybar energi kan realiseres.

 

Prosjektet er stort, det skal bygges 150 km med ny ledning og fire stasjoner skal utvides; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Kostnaden er estimert til 3.2 – 3.7 MRD.

 

Fylkesordførere og Fylkesmenn i de tre nordligste fylkene, Sametingspresidenten, samt ordførere i berørte kommuner er invitert. Det samme er kunder, nettselskaper, samt entreprenører som den senere tid har fått kontrakt med Statnett på ledning og stasjon.