Lofotringen er en forbindelse i regionalnettet mellom Kanstadbotn og Hinnøy, via Kvitfossen i Lofoten, Melbu, Stokmarknes og Sortland i Vesterålen.  Anleggene eies i dag av Trollfjord Kraft, Lofotkraft og Statnett.

{Bilde}

 

Olje- og Energidepartementet vedtok 26.juni 2013 at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet, forutsatt at partene kommer til enighet om vilkårene for overtagelsen.

 

Vedtaket begrunnes med en helhetlig vurdering av anleggets funksjon. Nettselskapene har et lovpålagt ansvar for å holde nettet i forsvarlig stand og sørge for sikker strømforsyning. De siste årene har Lofotringen hatt flere strømbrudd, og de værmessige forholdene i området er krevende. Deler av nettet er gammelt og har kapasitetsproblemer.

 

Selskapene har de senere år startet et omfattende arbeid med å ruste opp Lofotringen, og har samtidig jobbet for at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet og overtas av Statnett.

 

Transaksjonsprosessen

I august avholdt Statnett, Trollfjord Kraft og Lofotkraft oppstartsmøte knyttet til transaksjonsprosessen. I første fase er det fokusert på å få avdekket teknisk status på anleggene og Sweco er engasjert til dette arbeidet fra Statnetts side. Teknisk rapport ble ferdigstilt fra Sweco i desember, og denne vil danne et viktig grunnlag for de videre forhandlingene mellom partene.

{Bilde}

 

 

 

 -Ettersom kjøp av nett innebærer store forpliktelser, må slike prosesser gjennomføres grundig og de krever tid. Vi er glad for at prosessen knyttet til Lofotringen nå er kommet godt i gang. Statnett går inn i denne transaksjonsprosessen med mål om å få en transaksjon på plass så raskt som mulig, sannsynligvis i løpet av mars måned, uttaler Konserndirektør Knut Hundhammer.

 

 

 

Kontaktperson i Statnett:

Kommunikasjonssjef Berit Erdal: 90 10 98 84