Årsaken til strømbruddet er en feil i en av Statnett sine transformatorer i Follo. Da strømbruddet oppstod startet oppbyggingen av nettet umiddelbart, og Statnett forsynte de strømløse områdene via andre kraftledninger og transformatorstasjoner.

 

Statnett er i gang med å rette feilen i transformatoren. Selv om en transformator ligger ute er ikke strømsituasjonen i Osloområdet sårbar.

 

Statnett beklager ulempene strømbruddet har medført.