-Vi er glade for å ha mottatt konsesjonsvedtak fra NVE, slik at vi nå kan gå videre med arbeidet med transformatorstasjonene, sier prosjektleder Arild Trædal i Statnett. Prosjektlederen ser for seg at anleggene ved Eidesfossen transformatorstasjon vil kunne være i drift i løpet av neste år, mens utvidelsen i Mauranger transformatorstasjon er mer omfattende og forventes å kunne stå ferdig i løpet av 2017.

 

For å kunne utnytte kapasiteten i Eidesfossen fullt ut, må også ledningen som går fra Mauranger til Jukla og videre til Eidesfossen oppgraderes. Tillatelsesprosessen for å få dette på plass er startet opp, og med forventet konsesjonsprosess og bygging kan denne oppgraderingen være ferdig anslagsvis 2018 – 2020.