- Dette er en viktig milepæl i prosjektet og nødvendig for å sikre kraftforsyningen til Asker, Bærum og Oslo i fremtiden. Dagens anlegg er gammelt og må fornyes. I tillegg utløser økt strømforbruk behov for økt transformatorkapasitet, sier konserndirektør Håkon Borgen.

En ny Hamang stasjon vil ikke bare gi økt forsyningssikkerhet, men også legge til rette for etablering av 132 kV mot Asker. Eksisterende 47 kV linje Hamang-Berger vil dermed på sikt kunne rives.

Statnett søkte konsesjon på to likeverdige alternative løsninger for ombygging av Hamang transformatorstasjon. Det ene alternativet var et mindre arealkrevende SF6-anlegg plassert motsatte side av E16 enn dagens anlegg. Det andre alternativet var et konvensjonelt åpent transformatoranlegg plassert på den eksisterende tomten. OED har nå valgt å gi konsesjon på SF6-anlegget.


Kontaktpersoner:

Arild Trædal, prosjektleder
Mob. 901 18 227
arild.tradal@statnett.no

Nina Kviberg, kommunikasjonssjef
Mob. 990 37 330
nina.kviberg@statnett.no