Den nye strømkabelen skulle opprinnelig settes i drift 1. desember. Installasjon av kabelen og tilkobling til det norske og danske strømnettet er allerede gjennomført, og siden 1. oktober har kabelen vært i prøvedrift. I forbindelse med denne prøvedriften er det tidligere funnet en montasjefeil ved en av transformatorene i Tjele transformatorstasjon, og nå nylig en mindre tekniske feil i kontrollanlegget, og dette er grunnen til at kommersiell drift er utsatt.


- Det er regulert i kontrakten at vi skal observere en periode med feilfri prøvedrift før vi setter kabelen offisielt i drift og lar markedet få tilgang til den nye kapasiteten. Med de feilene vi har observert i løpet av prøveperioden har vi derfor valgt å utsette oppstart av kommersiell drift, sier prosjektleder Arve Strandem.


SK4 går fra Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla til Tjele transformatorstasjon nær Viborg på Jylland, og vil ha en kapasitet på 700 MW. Fra før har tre eksisterende kabler, SK 1-3, kapasitet på 1000 MW, og den nye kabelen vil dermed gi 70% høyere kapasitet for utveksling mellom Norge og Danmark.

 

(Denne saken ble oppdatert den 22.12.2014)