Norge mangler mer enn 6000 ingeniører. Samtidig velger bare én av fem jenter ingeniørutdanning. Formålet med dagens markering var å inspirere flere til å satse på denne karriereveien.

 

På museet fikk elevene treffe et knippe kvinnelige rollemodeller og mulighet for å stille spørsmål om alt de lurer på i forhold til utdanning, yrkesvalg og karriereveier innen ingeniørfagene. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp), NITO-president Trond Markussen og konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim, var også med. De belyste hvilke muligheter som ligger foran elevene, både når det gjelder valg av utdanning og utfordringer verden står overfor på energi- og miljøområdet. 

 

- Vi har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft til olje- og energinæringen, både i dag og i årene som kommer. I dag er bare en av fem som jobber i denne næringen kvinner. Det er det ingen grunn til. For å få nok kvalifiserte og engasjerte mennesker til å jobbe innenfor Norges viktigste næringer, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen. Derfor er det viktig å inspirere flere jenter til å velge fag- og studieretninger som er relevante for disse næringene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

Kraftbransjen er blant de som ønsker seg flere kvinnelige ingeniører.

- Vi har behov for dyktige ingeniører for å bygge neste generasjon sentralnett. Derfor er det viktig at vi kan rekruttere de beste hodene fra hele befolkningen, ikke kun den mannlige delen. Å jobbe i Statnett gir en unik mulighet til å være med på å bygge en av samfunnets viktigste infrastrukturer, som leverer strøm til folk hvert sekund på døgnet, sier konserndirektør for Bygg og anlegg i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim.