Statnett er registeransvarlig for både elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Et eget elektronisk register, NECS, håndterer alt av utstedelse, transaksjoner og innløsing av begge instrumenter. Statnett måler tilfredshet både for servicenivå og tekniske løsninger.

 

- Det er gledelig at 84 % er fornøyd med servicenivå totalt sett, sier sjef i seksjon for elsertifikater Lars Olav Fosse. Kun 1 % var misfornøyd med servicenivået.

 

- Gjennomgående er responsen bedre enn ved fjorårets undersøkelse, og andelen som uttrykker seg negativt er lav. Vi har en kundetilfredshet som kan matche de mest populære selskapene i Norsk Kundebarometer, men skal vi opprettholde dette nivået over tid, krever det innsats og serviceinnstilling hver dag.

 

82 % sa seg også totalt sett fornøyd med den tekniske løsningen NECS. I år er det flere som sier seg enig i at NECS er brukervennlig, 59 % mot 55 % i fjor.

 

- At en del opplever at NECS ikke er brukervennlig, kan skyldes at de bruker registeret svært sjeldent og at forventningene til brukergrensesnittet er høyt. Vi vil imøtekomme dette med to grep. Det viktigste er å åpne for at store aktører kan koble sine egne databaser direkte på NECS, og samtidig forenkle brukergrensesnittet for andre. I tillegg vurderer vi å holde årlige introduksjonskurs i NECS i forkant av årsoppgjøret, avslutter Fosse. 

 

For mer informasjon, kontakt: seksjonsleder Lars Olav Fosse 922 87 564