Statnetts analyser tar utgangspunkt i en hydrologiske situasjonen, tilgjengelig kraftproduksjon og overføringskapasitet. I tillegg vurderes kraftsituasjonen i landene rundt og markedssituasjonen.

 

Så langt har 2014 vært mild og nedbørsrik. Alle månedene har hatt middeltemperaturer over det normale, når en ser på hele landet under ett. Blant annet var vårsesongen 2014 den varmeste vårsesongen som er observert i en måleserie som går tilbake til 1900. Det har kommet en god del nedbør så langt i 2014, men ikke all denne nedbøren har latt seg omdanne til energi eller havnet i kraftmagasinene. Beregnet nedbørsenergi hittil i år ved utgangen av uke 46 er 100,7 TWh, som er 8,9 TWh mindre enn normalt.

 

Statnetts analyser skisserer ulike scenarier for hvordan kraftsituasjonen kan utvikle seg gjennom vinteren, basert på mulig utvikling i de ulike forutsetningene. Selv i det såkalte "worst case" scenariet er det liten sannsynlighet for at kraftsituasjonen skal bli kritisk, mens det i det såkalte forventningscaset konkluderes med enda mer positive utsikter.

 

I tillegg til at Sør-Norge har en meget god magasinsituasjon, har det også vært viktige oppgradering av nettet i området. Både Østre korridor og kabelanlegget Ytre Oslofjord har bidratt til sikrere drift og økt overføringskapasitet i sentralnettet, og sørget for at utvekslingen mot utlandet kan økes. Skagerrak 4, som vil øke forsyningssikkerheten til Sør-Norge ytterligere, er ventet å være i kommersiell drift fra desember i år. Det foregår for tiden et intenst arbeid rundt testing og klargjøring av den nye forbindelsen.