- Det var veldig uventet å få elkraftprisen, og det inspirerer til å fortsette med internasjonalt CIGRE- arbeid, sier Rannveig Løken. – Ikke minst synes jeg det var en ære å få Elkraftprisen som første dame. Det er mange dyktige kvinner som kunne ha fått den.

 

{Bilde}

CIGRE, Counsil on Large Electric Systems, er en over 90 år gammel organisasjon som fremmer samarbeid, kompetansedeling og utvikling internasjonalt innen sine fagområder, og som i dag har 57 nasjonale komiteer. Det er den norske CIGRE-komiteen som har delt ut prisen til Rannveig Løken.

 

Løken har deltatt i og ledet flere arbeidsgrupper innen CIGRE og vært medlem i studiekomiteen Power System Protection and Substation Automation. Hun representerer også CIGRE i andre internasjonale sammenhenger. Løken er den åttende personen med tilknytning til Statnett som får prisen.

 

-For meg er CIGRE et ekstra fagforum der jeg kan diskutere problemstillinger. Vi utveksler erfaringer og hjelper hverandre. For Statnett tar jeg med meg erfaringer inn i arbeidsoppgavene mine og utnytter kunnskapen på best mulig måte. Jeg oppfordrer andre til å bli med å dele kunnskapen sin og finne beste praksis i dette flotte fagfora! sier Rannveig Løken, som også trekker frem at hun gjennom arbeidet har fått mange gode venner fra hele verden.

 

Rannveig Løken er utdannet Elkraftingeniør fra NTNU i Trondheim, og har bred erfaring innen fagområdet. Før hun begynte i Statnett i 2005, arbeidet hun i Siemens og før det som vitenskapelig assistent på NTNU. Hun er nå seksjonsleder for Kontrollanlegg i Statnett, og også dette arbeidet blir vektlagt av CIGRE.

 

-Statnett er en arbeidsplass med god faglig fokus, noe som er veldig viktig for meg, forteller Rannveig Løken. - Det er nok ikke så mange CIGRE-kvinner internasjonalt, men det tenker jeg i grunnen ikke så mye på.  Jeg samarbeider godt med både kvinner, menn, andre nettselskap, leverandører og konsulenter. På CIGRE-sesjonen i august skal jeg forøvrig bli med på en internasjonal kvinnelunsj. Det blir spennende!