Tidligere i høst ble også oppgraderingen av sentralnettet mellom Kristiansand stasjon i Vennesla og Rød stasjon i Skien ferdigstilt. –De nye anleggene bidrar til sammen til en sikrere strømforsyning og til bedre muligheter til å utnytte den fornybare energien som blir produsert både i Norge og Danmark, sier prosjektleder for Skagerrak 4, Arve Strandem.

 

Norge kan importere vindkraft fra danske vindmøller når det blåser mye, og norsk vannkraft kan lyse opp danske hus når det er vindstille. Den nye forbindelsen til Danmark gir også Norge økte importmuligheter i tørre år. Et styrket innenlands nett med nye transformatoranlegg gir bedre forsyningssikkerhet for forbrukere og legger til rette for næringsutvikling.

 

Skagerrak 4 er en likestrømsforbindelse med en kapasitet på 700 MW og 500 kV spenning. -Forbindelsen er verdens første til å bruke VSC (Voltage Source Converter) omformerteknologi på så høy spenning og effekt, forteller Strandem. I tillegg til likestrømskabler i sjø og i bakken mellom Kristiansand stasjon og Tjele i Danmark, består prosjektet også av to strømretteranlegg som kobler kabelen sammen med de innenlandske vekselstrømnettene.

 

Sentralnettet fra Vennesla til Skien kalles Østre korridor. Eksisterende 300 kV ledning fra Kristiansand transformatorstasjon til nye Bamble transformatorstasjon har blitt oppgradert til 420 kV. Videre har det blitt bygget en 38 km lang kraftledning fra Bamble til Rød stasjon. I forbindelse med dette har det blitt bygget nye transformatorstasjoner i Froland, Bamble og Skien kommuner, og de eksisterende i Vennesla og Skien har blitt utvidet.